Garou S.B.T. Stop Bleed Tourniquet SKALA

  • 215,00 lei